Навигация по сайту

Популярные статьи

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Главная Новости

Митні платежі при імпорті коньячного спирту

Опубликовано: 14.01.2019

Згідно зі статтею 74 Митного кодексу України (МК) при імпорті іноземних товарів на митниці сплачуються певні митні платежі, і лише після їх сплати товари випускаються у вільний обіг на митній території України. Це такі платежі як мито, акцизний податок, ПДВ, плата за виконання митних формальностей та єдиний збір.

Мито

Сплата мита при ввезенні товарів регламентується МК та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Статтею 271 МК передбачені ввізні, вивізні і сезонні мита, а також особливі види: спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні, додатковий імпортний збір. Встановлювати інші види мита, крім зазначених, в Україні заборонено. Особливі види мита передбачені частиною 1 статті 275 МК, вони встановлюються відповідно до частини 2 статті 275 МК.

Взагалі, ставка мита може бути адвалорна (у відсотках від митної вартості товарів), специфічна (в абсолютному грошовому вираженні на одиницю кількості товару), і комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставки.

Ставки ввізного мита передбачені Митним тарифом України, який на даний момент встановлено Законом України «Про митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII. Він містить перелік ставок ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України. Товари систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеної на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно шляхом внесення змін до Митного тарифу України. Ставки ввізного мита диференційовані залежно від країни походження товару і можуть бути преференційними, пільговими і повними (ч. 5 ст. 280 МК). Інформацію про розмір всіх трьох видів ставок можна знайти в Митному тарифі для кожної позиції УКТ ЗЕД.

Так, для коньячного спирту в посудинах місткістю більше 2 літрів встановлено код УКТ ЗЕД 2208206200, для нього встановлено лише повну специфічну ставку мита в розмірі 3,5 євро за 1 літр 100% спирту.

Починаючи з 26.02.2015, з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю справляється додатковий імпортний збір. Причому для товарів, що класифікуються у товарних групах 1 - 24 згідно з УКТЗЕД (у т. ч. для коньячного спирту, код УКТ ЗЕД 2208206200) додатковий імпортний збір справляється за ставкою 10%.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» від 28.12.2014 № 73-VIII додатковий імпортний збір вводиться тимчасово, строком на 12 місяців.

Акцизний податок

Згідно з пунктом 215.1 Податкового кодексу України (ПК) коньячний спирт є підакцизним товаром. Отже, під час його імпорту сплачується акцизний податок ( далі — акциз) згідно з підпунктом 213.1.3 ПК. Платником акцизу при імпорті є суб’єкт господарювання, який ввозить підакцизні товари на митну територію України (пп. 212.1.2 ПК). Ставки акцизу бувають адвалорні і специфічні (так само, як і мита), а також застосовуються адвалорні та специфічні ставки одночасно (пп. 215.2.2 ПК).

На сьогодні адвалорні ставки застосовуються тільки для тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, причому разом зі специфічними ставками. Для всіх інших підакцизних товарів встановлені тільки специфічні ставки акцизу. Ставку акцизу для коньячного спирту встановлено пунктом 1 підрозділу 5 розділу XX ПК. Так, ставка акцизу за кодом 2208206200 згідно з УКТ ЗЕД з 01.01.2015 по 31.12.2015 становить 59,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Імпортний ПДВ

Операція з імпорту товарів оподатковується ПДВ згідно з підпунктом «в» пункту 185.1 ПК з урахуванням особливостей, передбачених статтею 206 ПК. Особливо уважно слід поставитися до визначення бази оподаткування ПДВ, так як вона включає в себе мито та акцизний податок (п. 190.1 ПК). Тому ПДВ при імпорті нараховується після нарахування мита й акцизу на підакцизні товари. Якщо ціна товарів виражена в іноземній валюті, то перерахунок валютної суми в гривні проводиться за курсом НБУ, що діє на 0 годин дня подання митної декларації.

Плата за виконання митних формальностей

Згідно з частиною 7 статті 247 МК митні формальності можуть виконуватися контролюючим органом поза місцем його розташування, а також поза робочим часом, встановленим для контролюючого органу — за письмовим зверненням декларанта. Однак ця послуга контролюючого органу платна, розмір плати встановлюється Кабміном, а порядок її справляння — Мінфіном. Розмір плати встановлено в євро, а стягується вона в гривнях за офіційним (валютним) курсом, встановленим НБУ на дату подання митної декларації.

Єдиний збір

Єдиний збір стягується щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають державний кордон України та визначені у статті 5 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» від 04.11.1999 № 1212-XIV. У цій же статті визначено ставки єдиного збору в євро за проведення контролю транспортного засобу та за проїзд автомобільними дорогами України. Відповідно до статті 2 зазначеного закону єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати цього збору.

Порядок справляння митних платежів

Порядок справляння митних платежів визначено главою 43 МК. Так, згідно зі статтею 289 МК обов’язок зі сплати митних платежів при імпорті виникає з моменту фактичного ввезення товарів на митну територію України. Тобто вже тоді, коли товар знаходиться на митниці. Згідно зі статтею 290 МК цей обов’язок припиняється його виконанням або в інших випадках, що передбачені цією статтею. Момент сплати митних платежів визначено статтею 291 МК.

У разі ввезення товару (коньячного спирту) на митну територію України суми митних платежів, нараховані контролюючим органом, підлягають сплаті до Державного бюджету України платником податків до або на день подання контролюючому органу митної декларації для митного оформлення (ст. 297 МК). Таким чином, до моменту запланованого митного оформлення імпортованого товару потрібно потурбуватися про те, щоб митні платежі були сплачені вчасно.

Порядок і форми сплати митних платежів визначено статтею 298 МК. Митні платежі можуть сплачуватися авансом . Авансовими платежами (передоплатою) є грошові кошти, внесені платником податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім’я контролюючих органів у органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів.

Кошти авансових платежів не вважаються митними платежами, доки особа, яка внесла такі платежі, не зробить розпорядження про це контролюючому органу та не будуть виконані відповідні митні формальності. З моменту початку виконання таких митних формальностей кошти авансових платежів у сумі, на яку зроблено розпорядження, не підлягають використанню на будь-які інші цілі. Після завершення митних формальностей кошти у сумі, на яку зроблено розпорядження, перераховуються контролюючим органом до державного бюджету. У разі відмови від завершення митних формальностей сумі авансових платежів, на яку зроблено розпорядження, повертається статус авансових платежів.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

rss