Навигация по сайту

Популярные статьи

Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Набуття статусу неприбуткової організації

Опубликовано: 25.10.2018

Податкове законодавство пильнує не лише за прибутковими підприємствами. Податковий кодекс України (ПК) містить окремі норми у розділі ІІІ для неприбуткових підприємств, установ та організацій (далі — неприбуткові організації). Окрім профільних нормативних документів, якими має керуватися у своїй роботі неприбуткова організація, саме ПК буде для нього провідником на теренах податкового обліку: від оформлення статутних документів до збереження неприбуткового статусу.

 Зміст статті:

Які організації є неприбутковими

До неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток,  можуть належати :

бюджетні установи; громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди; спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб; житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків; професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання; сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів ( пп. 133.4.6 ПК ).

 За якими критеріями організацію визнають неприбутковою

До неприбуткових можна віднести також інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам  пункту 133.4 ПК .

Аби краще зрозуміти, за якими напрямами може провадити діяльність неприбуткова організація, розглянемо найпопулярніші з них детально (табл.).

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

  Облік на підприємстві: з прибутком і без

Об’єднує такі різні за своєю діяльністю підприємства лаконічне визначення, що його містить  підпункт 14.1.121 ПК : «неприбуткові підприємства, установи та організації — неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 ПК». Очевидно, законодавець в основу статусу неприбутковості суб’єкта господарювання ставить не специфіку його діяльності, а право не бути платником податку на прибуток. А от набути таке право підприємство може, якщо дотримає відповідних умов, встановлених  підпунктом 133.4.1 ПК  (Схема 1).

Як потрапити до Реєстру

Внесення підприємства до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) — це окрема процедура, результат якої не завжди передбачуваний.

►  Правила заповнення звіту неприбуткової організації

Реєстр є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації (п. 1 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого  постановою КМУ від 13.07.2016 № 440 ; далі — Порядок № 440). Тож включення до Реєстру є останнім і найважливішим кроком на шляху до отримання неприбуткового статусу.

Потрапити до реєстру можна у два способи. Щоправда, другим варіантом можуть скористатися лише новостворені організації (Схема 2).

Реєстраційну заяву подають за формою № 1-РН ( абз. 1 п. 6 Порядку № 440 ) разом із копіями установчих документів (окрім тих, що оприлюднюються на порталі електронних сервісів відповідно до  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755 ). Усі документи має підписати керівник організації та, за наявності, скріпити печаткою.

Для житлово-будівельних кооперативів, окрім зазначених вище документів, слід додати копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом ( абз. 1 п. 6 Порядку № 440 ).

Документи подає керівник або уповноважена особа власноруч. Можна надіслати документи в орган контролю поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або в електронному вигляді за умови оформлення електронного підпису.

►  Неприбуткові організації: від бухобліку до звітності

Орган контролю має  14 днів , щоб розглянути заяву і вирішити, чи вносити підприємство до Реєстру.

Якщо новостворена організація встигне подати заяву протягом 10 днів із дня державної реєстрації і орган контролю вирішить включити її до Реєстру, з погляду оподаткування таку організацію вважатимуть неприбутковою з дня її державної реєстрації.

Орган контролю  відмовить у внесенні до Реєстру , якщо:

Однак підприємство має право усунути зауваження і  повторно подати документи  до органу контролю.

Як зберегти неприбутковий статус

Навіть коли організація набула статусу неприбуткової, ліпше не втрачати пильності. Якщо неприбуткова організація не дотримає вимог, що встановлюють  підпункти 133.4.1, 133.4.2 ПК , орган контролю має право виключити її з Реєстру. За таких обставин підприємство вважатимуть платником податку на прибуток з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення.

 Чи може неприбуткова організація отримувати відсотки за депозитом

Порядок № 440  в пункті 16 встановлює  п’ять причин виключення  неприбуткової організації з Реєстру:

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, аніж її утримання, реалізація мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами; розподіл доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших осіб, пов’язаних із ними; невідповідність установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим  пунктом 133.4 ПК ; затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта чи розподільчого балансу неприбуткової організації, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації; власна ініціатива неприбуткової організації.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах, якщо воно не отримало чи позбавлене неприбуткового статусу або не обрало іншого способу оподаткування відповідно до законодавства

Як бачимо, причини виключення підприємства із Реєстру за  Порядком № 440  пов’язані з вимогами, встановленими  ПК  для діяльності неприбуткових організацій. Серед цих обмежень  немає заборони здійснювати підприємницьку діяльність , якщо вона передбачена статутними документами ( лист ДФС від 09.10.2017 № 2178/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ). Головне — прибуток від такої діяльності використовувати винятково для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації та реалізації її мети і напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Щоб отримати статус неприбутковості, переконайтеся, що ваша організація належно зареєстрована, а установчі документи відповідають вимогам  підпункту 133.4.1 ПК . Тоді організацію включать до Реєстру. А от щоб у ньому лишитися, дотримуйте вимог, встановлених  ПК  для діяльності неприбуткових організацій, та спрямовуйте будь-який дохід лише на утримання організації і реалізацію статутної діяльності

rss