Навигация по сайту

Популярные статьи

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Главная Новости

Які документи треба подати в банк для підтвердження міся проживання?

Опубликовано: 25.10.2018

видео Які документи треба подати в банк для підтвердження міся проживання?

Державна програма "Молодіжний кредит"

Під час відкриття рахунків в банку фізична особа окрім ідентифікаційної інформації повинна надати банку відомості про місце проживання. Який документ задовольнить банк, якщо в паспорті відсутня така відмітка, як діяти внутрішньо переміщеним фізичним особам або власникам ID-карток розповідає сайт www.people-and.banks.net .


Що потрібно довести в суді для того щоб виписати особу, бо непроживає. Житловий юрист в Києві.

 

Під час відкриття рахунку або встановлення договірних відносин з клієнтами-фізичними особами банки зобов’язані ідентифікувати, верифікувати та вивчати клієнта.

Термін «вивчення клієнта» відповідно до визначення, наведеного в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) – це процес отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо:

фінансового стану клієнта та змісту його діяльності проведення оцінки фінансового стану клієнта визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)

 

Таким чином, банк відповідно до вимог Закону повинен з’ясувати між іншим місце проживання клієнта.

 

Встановлення інформації на підставі паспорта у формі книжечки

 

Якщо в паспорті громадянина є відмітка про місце проживання, банк має зробити копію з паспортного документа та завірити її належним чином.

 

У разі відсутності у паспорті інформації про місце проживання, банк відповідно норми частини 7 статті 9 Закону встановлює зазначені відомості на підставі:

інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним. Це може бути інформація з опитувального листа (внутрішній документ банку) або довідка про реєстрацію місця проживання, надана органом місцевого самоврядування на вимогу фізичної особи інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)

 

Встановлення інформації на підставі ID-картки

 

В даний час в Україні нарівні з попереднім зразком паспорту громадянина України у формі книжечки використовується новий зразок паспорту у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (далі ID-картка), що виготовляється відповідно до статті 21 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

 

З 1 січня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України» здійснюється оформлення і видача ID-картки з безконтактним електронним носієм та ID-картки, що не містить безконтактного електронного носія (для громадян України, яким паспорт громадянина України оформлюється вперше, діє протягом чотирьох років та підлягає переоформленню).

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм передбачає наявність інформації, що знаходиться в зонах візуальної перевірки, зокрема:

Прізвище Ім’я По-батькові Дата народження Номер документа, що встановлюється Державною міграційною службою України (ДМС) та містить дев’ять цифр (у паспорті у формі книжечки — серія та №) Дата видачі Орган, що видав (код) РНОКПП

 

До безконтактного електронного носія вноситься:

інформація, що вказана в зоні візуальної перевірки на лицьовому та зворотному боці паспорта біометричні дані параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи) додаткова змінна інформація, зокрема, про місце проживання , про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені

 

Зчитування внесеної до безконтактного електронного носія інформації здійснюється за допомогою спеціального пристрою, який має певні технічні характеристики.

 

Якщо банк обладнаний такими пристроями, а до безконтактного електронного носія ID-картки внесена інформація про місце проживання фізичної особи, будь-яких додаткових документів банку надавати не потрібно.

 

В даний час в багатьох банках пристрої для зчитування інформації відсутні, тому працівник банку може прийняти до уваги лише інформацію, що знаходиться в зонах візуальної перевірки, а для виконання вимог Закону має додатково отримати від клієнта інформацію про місце проживання.

 

Як зазначалося вище, банк встановлює зазначені відомості на підставі:

інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним. Це може бути інформація з опитувального листа або довідка про реєстрацію місця проживання, надана органом місцевого самоврядування на вимогу фізичної особи інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)

 

Про ідентифікацію та вивчення фізичних осіб, у паспорті яких зазначено місце проживання на території Автономної Республіки Крим, Луганської або Донецької областей

 

Відповідно до постанови Правління НБУ «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим»» фізична особа вважається:

нерезидентом, якщо місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) на території вільної економічної зони «Крим» резидентом України, якщо така особа є внутрішньо переміщеною особою та отримала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її проживання на материковій частині України. Для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України є адреса житла, зазначена у довідці.

 

Таким чином, якщо фізична особа надає до банку виключно паспорт, де зазначено місце проживання на території вільної Автономної республіки Крим, банк може відкрити такій особі рахунок як для нерезидента. Ці рахунки мають обмежений режим використання та потребують документів, що підтверджують джерела походження коштів у момент внесення на рахунок готівкових коштів.

 

Для відкриття поточного рахунку резидента, фізична особа має засвідчити, що вона проживає на материковій частині України, а тому є резидентом. З цією метою банку необхідно надати передбачену законодавством довідку.

 

Фізичні особи, що мають паспорт громадянина України, в якому зазначено місце проживання на території Донецької або Луганської області, є резидентами України. Іншого статусу щодо таких фізичних осіб законодавством не визначено. В цьому випадку банк отримує інформацію про місце проживання:

із опитувального листа, засвідченого підписом клієнта або із довідки внутрішньо переміщеної особи, що видається відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (в разі наявності)

 

 

rss