Навигация по сайту

Популярные статьи

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Главная Новости

Рентна плата за воду 2018

Опубликовано: 25.10.2018

видео Рентна плата за воду 2018

Зміни в податковому законодавстві

Вода є джерелом життя та радістю для спраглих. Але для держави вона є джерелом наповнення державного і місцевого бюджетів шляхом сплати рентної плати за спецвикористання води. Розглянемо сьогодні нюанси звітування та сплати цього податку.


З 1 січня 2018 року змінилися ставки деяких податків

 Зміст статті:

Хто має сплачувати рентну плату за воду

З 2018 року почали діяти зміни до Податкового кодексу України , що змінили дещо склад платників рентної плати за воду. До них тепер належать ( п. 255.1 ПКУ ):

первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання, які використовують та/або передають вторинним користувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів; суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту та рибництва.

Платниками можуть бути всі суб’єкти господарювання, починаючи від юросіб та їх відокремлених підрозділів, представництв нерезидентів і закінчуючи ФОП . ПКУ не виключає з платників податків бюджетні установи — вони є платниками на загальних підставах.

Як бачимо у 2018 році платниками рентної плати не можуть бути вторинні споживачі (до 2017 року були такими, якщо мали договір на постачання та використовували воду в господарських цілях). Різницю між первинними та вторинними водокористувачами пояснює ст. 42 Водного кодексу України від 06.06.1995 № 213 (далі — ВКУ):

первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води; вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів і скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Ще однією необхідною умовою, щоб бути первинним водокористувачем є наявність дозволу на спеціальне водокористування, який передбачає закріплення водного об’єкта за конкретним суб’єктом для здійснення виробничої та іншої діяльності з метою отримання економічної вигоди (ст. 38 Закону України “Про охорону навколишнього середовища” від 25.06.1991  № 1264 ).

Читайте статті за темою у системі "Expertus: Головбух":

Рентна плата сплачується тільки за водозабір води з підземних джерел, озер, річок. Забір морської води (крім води з лиманів) не оподатковується( пп. 255.4.9 ПКУ ).

Господарська діяльність з постачання води, яку може здійснювати платник рентної плати класифікується у розділі 36 КВЕД “Забір, очищення та постачання води”, куди належать забір води, її очищення для водопостачання, оброблення води для виробничих потреб, розподілення води водопроводами, транспортом та іншими засобами ( лист ДФС від 19.01.2018 № 1579/7/99-99-12-03-04-17 ).

Виробники питної води, напоїв та рентна плата за воду

Під первинних водокористувачів підпадають й виробники питної води чи напоїв, що використовують воду, з джерела питного водопостачання та/або доводять її якість до вимог на питну воду (ст. 1 Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10.01.2002 № 2918 ). Сюди ж потрапляють виробники напоїв, що беруть воду з власної свердловини, тобто здійснюють водозабір. Отже, вони є й платниками рентної плати.

Якщо ж виробник напоїв отримує воду від первинного водокористувача по трубопроводам, у бутилях, цистернах тощо, то він є вторинним користувачем і з 2018 р. не сплачує рентну плату за спецкористування води незалежно від того, чи укладений договір водопостачання. 

Хто не є платником рентної плати за воду

Якщо підвести підсумки, то не є платниками рентної плати за спеціальне водокористування з 2018 р. ті підприємства, які не здійснюють самостійний видобуток води з природних джерел, а лише придбавають її у первинних водокористувачів.

Також не сплачується рентна плата, якщо вода використовується:

для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб. Мається на увазі використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках, утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані ( ст. 255.2 ПКУ ); для протипожежних потреб; для зовнішнього благоустрою міст (наприклад, фонтани); для пилозаглушення у шахтах; садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами); для перекачування у маловодні регіони; в інших випадках з п. 255.4 ПКУ і ст. 48 ВКУ .

Не підпадає під оподаткування забір та/або використання води в об’ємі до 5 м3 на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води. Причина — це не є спеціальне водокористування ( ст. 48 ВКУ ). На цей нюанс треба звернути увагу підприємствам, які мають свердловину та використовують воду для власних виробничих чи побутових потреб не перевищуючи ліміту в 5 м3. Однак, це не позбавляє від обов’язку сплати рентної плати за використання надр (див. нижче).

Розмір рентної плати за воду у 2018 році

З 2018 року ставки рентної плати за спеціальне водокористування води збільшено на 16,8% (у порівнянні з 2017). Вони визначаються залежно від фактичного обсягу використаної води, що обліковується як результат водозабору та водопідготовки:

Обчислення рентної плати потребує встановлення лічильників ( пп. 255.11.10 ПКУ ). Якщо це неможливо, то розрахунок здійснюється на основі технологічних даних. Якщо ж ДФС при перевірці доведе, що лічильник можна було встановити, то збір за використання сплачується у подвійному розмірі. Неможливість встановлення лічильника підтверджує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (роз’яснення 521.06 ЗІР).

Не тільки рентна спецвикористання води, але й користування надрами

Підземна вода належить до корисних копалин ( п. 252.20 ПКУ ; ст. 23 Кодексу про надра від 27.07.1994 № 132). Отже, при видобутку підземних вод треба сплачувати 2 види ренти: рентну плату за спеціальне користування водою і рентну плату за користування надрами для видобутку корисних копалин (подється додаток 1 до Декларації з рентної плати). Виняток є тільки для фермерські господарства ( пп. 252.1.4 ПКУ ).

Крім того, такі суб’єкти господарювання не мають права перебувати на спрощеній системі оподаткування ( пп. 5 п. 291.5 ПКУ ), так як підземні води — це корисні копалини загальнодержавного, а не місцевого значення.

Податкова декларація з рентної плати 2018

Платник ренти за спеціальне використання води подає загальну Податкову декларацію з рентної плати , форма якої затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 719 (у редакції наказу Мінфіну від 31.05.2017 № 545). Також подаються обов’язкові додатки, які заповнюються залежно від типу водокористування суб’єкта господарювання:

Додаток 5 “Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води”; Додаток 6 “Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту”; Додаток 7 “Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики”.

Податковий (звітний) період подачі декларації — календарний квартал. Інформація подається наростаючим підсумком і за звітний квартал. Декларація подається не пізніше 40 днів за останнім днем звітного кварталу. Відповідно сплата рентної плати за воду повинна бути не пізніше 10 кал. дня за граничним днем подання декларації. У 2018 році граничні терміни подачі декларації (сплати рентного збору) є такими:

IV квартал 2017 — 09.09.2018 (19.02.2018); І квартал 2018 — 10.05.2018 (18.05.2018); ІІ квартал 2018 — 09.08.2018 (17.08.2018); ІІІ квартал 2018 — 09.11.2018 (19.11.2018); IV квартал 2018 — 11.02.2019 (19.02.2019).

Декларація подається до органу ДФС за місцем податкової реєстрації платника рентної плати ( пп. 257.3.4 ПКУ ). Однак, якщо місце знаходження водного об’єкта відрізняється від місцезнаходження підприємства, то водокористувач обліковується як платник рентної плати за місцем знаходження водного об’єкта (л ист ДФС від 30.01.2017 № 2069/7/99-99-12-03-04-14 ). За цим місцем і треба подавати декларацію.

Якщо підприємство має дозвіл на спецвикористання води, але вода використовується тільки для питних і санітарно-гігієнічних потреб і рентна плата не сплачується, то й декларацію також подавати не треба (роз’яснення 121.05 ЗІР).

Читайте статті за темою у системі "Expertus: Головбух":

Заповнення Податкової декларації з рентної плати

В цілому декларація містить:

загальну частину (звітний період, тип декларації, загальні суми рентної плати (на основі додатків), типи поданих додатків та ін.). Для платників рентної плати за воду заповнюються заголовна частина, рядки 4; 4.4. Якщо подається уточнююча декларація, то ще й рядки 4.4.1, 4.4.2; 4.4.3. Реквізити частково дублюються в заголовних частинах додатків 5-7; додатки (розрахунки) — заповнюються залежно від виду рентної плати та на їх основі отримуються цифри загальної частини. Ті додатки, які подаються відмічаємо не знаком “+”, а цифрою, що означає кількість поданих додатків, так як на кожний об’єкт водокористування складається окремий додаток; розділ, який заповнюється посадовими особами ДФС після подання декларації.

Щодо порожніх комірок, то використовується загальне правило: якщо декларація подається в паперовій формі, то їх прокреслюємо, якщо в електронній — залишаємо порожніми.

Якщо декларація подається вперше, то разом з нею водокористувач повинен подати до органу ДФС у паперовому вигляді копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на постачання води і статистичний звіт “Звіт про використання води” (форма № 2ТП-водгосп) ( пп. 255.11.19 ПКУ ). Останній звіт — річний і його можна подати тільки з річною декларацією.

Копії дозволів і договорів треба надати тільки один раз. Якщо звіт № 2ТП-водгосп не подається до Управління водних ресурсів, то до ДФС його також подавати не треба (роз’яснення 121.05 ЗІР). Форма і порядок подачі звіту №2-ТП затверджена Наказом Мінекології та природних ресурсів від 16.03.2015  № 78 (випадки, коли треба подавати звіт описані в п. 1.5 цього наказу, зокрема водозабір більше 20 м3 на добу).

Усі вартісні показники у додатках (розрахунках) проставляються у гривнях з копійками .

Складання розрахунку з рентної плати за спецвикористання води

Коротка інструкція щодо заповнення Додатка 5 міститься в самому додатку в кінці, тому тут зупинимося тільки на деяких нюансах з урахуванням роз’яснень ДФС щодо типових помилок. Кількість додатків 5 відповідає кількості об’єктів водокористування.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Фірма орендує приміщення у ФОП: хто платить водну ренту

Підприємство (орендар) виробляє лікарську сировину, для чого використовує воду з крана. Приміщення орендує у ФОП (орендодавець), якому відшкодовує комунальні витрати, в т. ч. за воду, за показниками вимірювальних приладів. Чи має орендар сплачувати рентну плату за спецвикористання води?

Відповідальність

Відповідальність така ж, як і за деклараціями з інших податків і зборів. Неподання  або несвоєчасне подання податкової декларації з рентної плати тягне за собою штраф згідно п. 120.1 ПКУ : 170 грн — якщо перший раз;  1020 грн — за кожне повторне протягом року.

rss