Навигация по сайту

Популярные статьи

Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Строительство » Страница 129 » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Теми рефератів

Курсоваробота Тема:Архітектура другої половини XIX століття в Росії Зміст Введення Глава 1 Архітектура в XIX столітті 1.1 Поширення класицизму 1.2 Російська архітектура другої половини XIXстоліття Глава 2 Образ міста другоїполовини XIX століття 2.1 Новий етап у містобудуванні Москви 2.2 Новий етап у містобудуванніПетербург...

їх археологічних знахідок, адже з "королівського" водойми брали водувсі мешканці міста, і все, що вони упустили в цистерну або кинули туди вякості жертви богу води, цікавить дослідника історії і культури майя.Такого тут чимало: підвіски, намисто з нефриту, перламутру, керамічнісудини. Найбільша після,чультунов, пам'ятка міста - арка. На відміну від кабахской,лабнаская включена в більш обширне будова, яке прикрашене фасадом,стилізовано зображує хатини селян. Містатравнево-тольтекс...

Реферат виконав студент 2 курсу групи 21 - СП УЗМатвєєв Антон Юрійович Російський державний аграрний університет - МСХАімені К.А. Тімірязєва. Москва 2009р. 1. Місце комплексу в структурі оточення. Надуже зручному і відповідальному для міста місці розташований цей монастир.Широкий плоский мис на березі Тури це своєрідна "Зав'язка" міста.Монастир на березі став грунтовно, закріпившись на ньому високими стінами імон...

РЕФЕРАТ Впояснювальній записці до дипломного проекту на тему В«11-поверховий житловий будинок змансардою В»представлені архітектурно-будівельні, розрахунково-конструктивнірішення; технологія, економіка та організація будівництва; заходи щодоохорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища. Особливеувага приділена розробці основних несучих елементів монолітногозалізобетонного каркасу будівлі (монолітне перекриття)....

Міністерство освіти Республіки Білорусь Брестський державний технічний університет Кафедра основ, фундаментів, інженерної геології тагеодезії Курсовий проект В«14-поверховий 84-квартирний житловий будинокВ» Виконав: студент4 курсу СФ гр.ПП-2Арабей Р.Г. Прийняв: ФедоровВ.Г. Брест 2006р. РЕФЕРАТ Проектуванняфундаментів для великопанельного ...

КубанськогоДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра будівельнихконструкцій і гідротехнічнихспоруд ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА додипломного проекту на тему: 16-поверховий житловий будинок змонолітним каркасом в м. Краснодарі Реферат Дипломнийпроект на тему В«16-поверховий житловий будинок з монолітним каркасом вм. Краснодарі В»містить архітектур...

РЕФЕРАТ Представленапояснювальна записка до дипломного проекту на тему: В«180-квартирний житловий будинок ум. Тихорецьк В»має в обсязі 156 листів. У ній представлені архітектурно-будівельнірішення, розрахунок і конструювання несучих та огороджуючих конструкцій житлового будинку.Розроблено проект виконання робіт по зведенню стін і перекриттів. Виконанівсі необхідні економічні розрахунки, розділи щодо організації будівництва, охоронипраці ...

Введення Будівництво - одна з основних галузей народного господарствакраїни, що забезпечує створення нових, розширення та реконструкцію діючихосновних фондів. Капітальному будівництву належить найважливіша роль врозвитку всіх галузей виробництва, підвищенні продуктивності суспільноїпраці, піднесенні матеріального добробуту і культурного рівня життя народу. Сучасне вітчизняне будівельне виробництво створене врадян...

Ведення Поряд з розвиткомвиробництва будівельних конструкцій та виробів повної заводської готовності,широкого поширення набуло зведення будівель і споруд з монолітногозалізобетону. Практикапідтвердила техніко-економічні переваги будівництва житлових ігромадських будівель, окремих елементів і конструкцій в монолітному ізбірно-монолітному виконанні. Монолітне будівництво дозволяє реалізуватийого ресурсозберігаючі можливості для підвище...

Міністерство освіти і наукиРосійської Федерації Федеральне агентство зутворення Пермський державнийтехнічний університет Будівельний факультет Кафедра архітектури ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА До курсовому проекту на тему: В«9-ти поверховий житловий блок-секціяВ» Виконав студент гр. ПГСд-07у Іванов А.В. Керівник Піменова Е.Б. Перм 2010р. Зміст. ...

Замовити реферат
rss