Навигация по сайту

Популярные статьи

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Главная Новости

Аналіз середньомісячної заробітної плати працівників за 2011 рік у Чернівецькій області

Опубликовано: 22.10.2018

Паскар І. О., Халак С. Г.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

Вступ. В сучасних економічних умовах робоча сила (працівники) є дуже важливим ресурсом для ефективного та продуктивного виробництва нових суспільних благ та послуг. Оплата праці  є  тим  головним  джерелом,  за  рахунок якого  працівник задовольняє  свої життєві  потреби. Тому рівень заробітної плати повинен забезпечувати всі необхідні для життєдіяльності споживчі витрати, крім того в населення ще має залишатися певна частка доходу для заощадження. Рівень  оплати  праці  повинен  бути  достатнім для  відтворення  не просто робочої сили як фактора виробництва, але й для розвитку здібностей людини.

Постановка  завдання.  Основною  метою  статті  є  дослідження  та аналіз середнього розміру заробітної плати працівників у Чернівецькій області за 2011 рік та порівняння її із мінімальним прожитковим мінімумом та мінімальною заробітною платою.

Виклад основного матеріалу. Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я, а також  задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [1].

Відповідно до закону України “Про державний бюджет України на 2011 рік” прожитковий мінімум на 2011 рік встановлений в наступних розмірах: у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 894 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 жовтня – 934 гривні, з 1 грудня – 953 гривні [2].

Мінімальна заробітна плата – законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (стаття 95 Кодексу законів про працю України; стаття 3 Закону України “Про оплату праці”). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України “Про оплату праці” та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб [3]. Розміри мінімальної заробітної плати на 2011 рік встановлені у законі України “Про державний бюджет України на 2011 рік” у наступних розмірах: у місячному розмірі: з 1 січня – 941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня – 1004 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 5,66 гривні, з 1 квітня – 5,77 гривні, з 1 жовтня – 5,92 гривні, з 1 грудня – 6,04 гривні [2].

 Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників [3].

Актуальною проблемою економіки на сучасному етапі є широке використання декларування роботодавцями мінімального розміру заробітної плати працівника, а решту виплат здійснюють у конвертах.

Далі на основі таблиці 1 [4] проаналізуємо розмір середньомісячної заробітної плати працівників за видами економічної діяльності за січень-вересень 2011 року.

Таблиця 1

Середньомісячна заробітна плата працівників за видами економічної діяльності за січень-вересень 2011 року

Показники Нараховано штатному працівнику в середньому
за місяць за оплачену годину
грн. у % до грн. У % до січня-вересня 2010 р.
січня-вересня 2010 р. середнього рівня по економіці
Усього 1935,0 112,3 100,0 13,45 111,4
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 1453,0 129,6 75,1 10,32 127,6
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 1878,0 129,4 97,0 12,56 126,1
Рибальство, рибництво 1629,0 101,2 84,2 10,21 104,6
Промисловість 2089,0 123,1 107,9 14,05 119,9
Будівництво 1617,0 111,4 83,6 13,57 112,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1615,0 109,7 83,4 11,05 108,3
Діяльність готелів та ресторанів 1137,0 122,0 58,7 7,66 110,0
Діяльність транспорту та зв’язку 2093,0 115,5 108,1 14,14 114,7
Фінансова діяльність 3313,0 111,2 171,2 21,58 109,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 2075,0 126,5 107,2 14,01 125,2
Держане управління 2651,0 102,9 137,0 16,92 103,0
Освіта 1929,0 108,7 99,7 14,79 109,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1635,0 111,3 84,5 10,71 110,6
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1693,0 113,5 87,5 11,45 112,1

Примітка. У цій таблиці дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Як видно із таблиці, середньомісячна заробітна плата працівників у Чернівецькій області за досліджуваний період складає 1935,0 грн., рівень середньої заробітної плати у 2011 році відносно 2010 року за відповідний період зросла на 12,3%, що є позитивною тенденцією. Що стосується погодинної оплати праці, то тут ситуація наступна: вартість однієї відпрацьованої години у 2011 році відносно 2010 зросла на 11,4% і складає 13,45 грн. Порівнюючи із загальноукраїнською середньомісячною заробітною платою за досліджуваний період (2580,38 грн.) [5], середня заробітна плата на Буковині менша на 645,38 грн., що зумовлено тим, що Чернівецька область менш промислово розвинена за інші регіони України та є найменшою по займаній площі та кількістю населення.

В порівнянні із мінімальною заробітною платою динаміка росту середньої заробітної плати на Буковині позитивна і перевищує її, що є позитивним для рівня життя населення краю.

Що стосується середньомісячної заробітної плати по різних видах діяльності, то тут ситуація наступна: найвища середньомісячна заробітна плата у працівників, що займаються фінансовою діяльністю (3313,0 грн.), у секторі державного управління – 2651,0 грн., у працівників зайнятих в сфері транспорту та зв’язку (2093,0 грн.), промисловості (2089,0 грн.). Найменша середньомісячна заробітна плата у працівників готелів та ресторанів (1137,0 грн.) та у працівників сільського господарства (1453,0 грн.).

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що розмір середньомісячної заробітної плати в Чернівецькій області за досліджуваний період нижче за середньомісячну заробітню плату по Україні на 645,38 грн., разом з тим її розмір є досить високим порівняно із мінімальною заробітною платою. Крім того темпи приросту середньої заробітної плати у 2011 році порівняно із 2010 роком складають 12,3%, що є позитивною динамікою для загального рівня життя населення Буковини.

1. Прожитковий мінімум / Вікіпедія. Електронний ресурс: [http://uk.wikipedia.org/wiki/Прожитковий_мінімум].

2.  Закон України “Про державний бюджет України на 2011 рік” N 2857-VI, від 23.12.2010.

3.  Мінімальна заробітна плата / Вікіпедія. Електронний ресурс: [http://uk.wikipedia.org/wiki/Мінімальна_заробітна_плата].

4. Економічне і соціальне становище Чернівецької області за січень-жовтень 2011 року / Державна служба статистики України, Головне Управління статистики у Чернівецькій області. – Чернівці: 2011. – 182 с.

5. Держкомстат. Режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua/]

e-mail:  [email protected]

Теґи: економіка праці

Залишити коментар

Ви повинні ввійти , щоб залишити коментар.

rss